Siegfried Samuel Marcus (18 september 1831 – 1 juli 1898) var en tyskfödd österrikisk uppfinnare och bilpionjär. Han föddes 1831 i Malchin, Mecklenburg-Schwerin, och flyttade 1852 till Wien, som var huvudstad i Kejsardömet Österrike, senare Österrike-Ungern, där han sysselsatte sig med att tillverka vetenskapliga instrument och undersöka elektriciteten.

1870 placerade han en bensinmotor på en enkel träkärra, och skapade därmed förmodligen världens första bil med förbränningsmotor för bensin. Idag är den känd som “The First Marcus Car”.

Därefter arbetade Marcus med att förbättra telegrafen och med tändningssystem. 1883 fick han ett tyskt patent för ett tändningssystem av magnettyp med låg spänning. Denna konstruktion använde han i alla kommande motorer, och givetvis 1888 i sin andra bil, “The Second Marcus Car”.

1887 började Marcus att samarbeta med företaget Märky, Bromovsky & Schulz från Mähren (östra delen av dagens Tjeckien). De byggde tvåtaktsmotorer och, efter att Nikolaus Otto's patent gått ut, fyrtaktsmotorer.

1888-89 byggde Märky, Bromovsky & Schulz “The Second Marcus Car”, vilken gjorde Marcus berömd. Den kan idag ses på Wien's Tekniska Museum. Länge trodde dock historikerna att den byggdes redan 1875, dvs långt före Carl Benz och Gottlieb Daimler, men idag är man överens om när den byggdes.

När Siegfried Marcus dog 1898 hade han 131 patent i 16 länder. Inget av dem avsåg dock automobilen, och han påstod heller aldrig att han uppfunnit automobilen. Faktum är dock att han byggde den första kända automobil som tog sig fram med hjälp av en bensinmotor.

Eftersom Marcus var av judisk härkomst beordrade det tyska ministeriet för propaganda på 1930-talet att hans namn skulle tas bort från alla tyska lexikon och ersättas av namnen på Benz och Daimler.

källa: en.wikipedia