Vilket bilföretag är störst? Det går att använda olika mått för att jämföra olika företag. Vanliga mått är:
Tillverkningsvolym

Antalet bilar är det vanligaste måttet och dessutom skall alla företag rapportera sina siffror till branschorganisationen OICA. GM var störst i många år men 2008 gick Toyota om. Sedan dess slåss Toyota, GM och VW om att tillverka och sälja flest antal bilar. Det är märkligt att se hur VW håller ställningarna efter sitt Dieselgate under 2015.
Försäljningsintäkter

Vill man väga in värdet på respektive såld bil måste man titta på företagets försäljningsintäkter som borde vara antalet sålda bilar multiplicerat med försäljningspriset på varenda bil. Fast flera företag är diversifierade och har intäkter som inte rör bilföräljningen. Dessutom påverkas ofta måttet av allehanda bokföringstekniska justeringar, vilket gör måttet osäkert. Åtminstone för ett visst år, över tiden lär det fungera bättre. Om man jämför äpplen med äpplen.
Börsvärde

Börsvärdet bör vara detsamma som företagets alla framtida vinster, eller åtminstone detsamma som den riskjusterade förväntningen på alla framtida vinster diskonterade till idag. Visst kan måttet påverkas av generella trender på den börs där företaget är noterat som i sin tur kan påverkas av faktorer som den nationella konjukturen, aktuell politik och liknande. Fast i slutändan är dessa också viktiga, och börsvärdet kan sägas vara det det mest framtidssäkra måttet på företagets storlek.

Denna lista använder börsvärdet som måttstock.

Tabellen är sorterad initialt i storleksordning per land enligt USA, Tyskland, Frankrike, Italien, Sverige, Ryssland, Japan, Korea, Kina, Hong Kong, Taiwan och Indien. Klicka på tabellhuvudet för att sortera om tabellen.

Märke Företag Börs BV
2013
(MSEK)
% BV
2014
(MSEK)
% BV
2015
(MSEK)
% BV
2016
(MSEK)
% BV
2017
(MSEK)
% BV
2018
(MSEK)
Största ägare

Börsvärden är antingen hämtade direkt från finansiella tjänster som Reuters och dylikt, eller beräkande utifrån börskurser och antal utestående aktier, vilka också är hämtade från liknade tjänster.

Börsvärden i lokal valuta är slutligen omräknade till SEK med officiella valutakurser från ECB. (Gäller ej TWD som räknas via USD.)

Valuta 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 2018