Välj ämnesområde:

svenska english deutsch francais español italiano

motor engine Motor moteur motor motore
kraftöverföring transmission Kraftübertragung enchevetrement fuerza de transmisión trasmissione
chassi chassis Fahrgestell, Chassis châssis chasis assetto
fjädring suspension Aufhängung suspension suspensión sospensione
hjul wheel Rad roue rueda ruota
kaross body Karosserie carrosserie carroceria carrozzeria
specifikation specification Spezifikation caractéristiques caracteristicas caratteristiche
övrigt miscellaneous Verschiedenes divers misceláneo diversi

svenska english deutsch francais español italiano

Stort tack till Diego Villaman för hjälp med delar av den spanska översättningen.