Ofta kallas motorfordon av äldre årsmodell för veteranfordon. Normalt avses bilar som är äldre än 25 år (internationellt) eller 30 år (Norden).

Ute i världen finns det några olika uppfattningar om det bästa namnet på olika ålderskategorier. Det är främst tre olika organisationer som inte är helt överens, europeiska FIVA, amerikanska CCCA, och amerikanska AACA har sina egna indelningar.

 

FIVA (Fédération Internationale des Véhicules Anciens)

FIVA är en internationell organisation grundad 1966 med säte i Frankrike som värnar om gamla bilar. Idag har FIVA mer än 75 medlemsorganisationer i mer än 50 länder, som i sin tur representerar mer än 1'000'000 enskilda medlemmar.

FIVA indelar gamla bilar i följande åldersklasser:

Läs mer: fiva.org.

Komplement till FIVA

Följande kategorier passar bra till FIVA's klasser:

Sedan kan man gruppera kategorierna vidare:

Engelskt bruk

I Storbritannien kallas ofta fordon tillverkade före 1905 för Veteran cars medan de tillverkade mellan 1905 och 1918 kallas för Edwardian cars, efter den dåvarande kungen:

 

CCCA (Classic Car Club of America)

CCCA grundades 1952 som en reaktion mot att AACA tyckte att Cadillacs och Packards från sent tjugotal och tidigt trettiotal var för moderna för att vara veteranfordon. Märk väl att tex en 1931 års Cadillac V-16 endast var 21 år gammal då. Klubben växte raskt och har idag mer än 5600 medlemmar.

CCCA definierar en Classic car som en finare bilmodell, tillverkad mellan 1925 and 1948. Modellen var typiskt lite dyrare och byggdes i begränsat antal. Man har till och med pekat ut de modeller som kan komma ifråga. Vilket innebär att definitionen är rätt begränsad.

Numera används ofta begreppet CCCA Classic, eller möjligtvis Full Classic, av CCCA.

Läs mer: classiccarclub.org.

Svenskt bruk

I Sverige brukar alla äldre bilar kallas för klassiker, oberoende av tillverkningsår.

 

AACA (Antique Automobile Club of America)

AACA grundades redan 1935 av 14 älskare av äldre fordon. Det är en tämligen konservativ organisation, kanske pga sin ålder, men efter debaklet med CCCA har man försökt att klassificera alla typer av fordon som är äldre än 25 år.

Dessa klasser är ibland indelade i olika ålderskategorier, tex Class 1a tom 1941 och 1b 1942-1983, eller på andra sätt, tex Class 9a är 1-cyl och 9b är 2/3-cyl:

Läs mer: aaca.org.

Sammanställning för AACA

AACA's klassindelning är inte så lätt att förstå.. Ett simpelt försök till sammanställning:

Nordiska definitioner

I praktiken är definitionerna för veteranfordon mest viktiga dels för att slippa besiktiga och dels för att slippa betala vägskatt.

Sverige

I Sverige finns det ett par olika formella definitioner:

Fast just nu håller man på att se över reglerna, troligtvis kommer gränsen för att slippa kontrollbesiktning att flyttas till 1959 för bilar (och 1969 för motorcyklar). Gränsen för icke skattepliktiga fordon kommer troligtvis ändras till en viss årsmodell, 1975.

Finland

Periodisk kontroll för personbilar vartannat år. En personbil som är minst 30 år gammal och i originalskick kan registreras som museifordon. Ett museifordon skall kontrolleras med två års intervall. Museifordon som är tagna ibruk före 1/1 1960 skall kontrolleras vart fjärde år.

Besiktigar inte motorcyklar.

Norge

Periodisk kontroll vartannat år för personbilar som är registrerade efter den 1/1 1960. I Norge finns en särskild kategori fordon som benämns ”bevaringsverdig köretöj”, om fordonet är äldre än 30 år samt i originalskick. Speciella och unika fordon kan registreras som ”bevaringsverdig köretöj” även om de inte är äldre än 30 år, men det prövas vid varje tillfälle.

Besiktigar inte motorcyklar.

Danmark

Periodisk kontroll för personbilar vartannat år. Om personbilen är minst 35 år gammal, kan ägaren anmäla bilen för ”veterankörsel”. När en sådan personbil är 40 år ökas intervallet till vart åttonde år.

Besiktigar motorcyklar vid ägarbyte.

Island

Fordon som är minst 25 år gamla benämns veteranfordon, men detta förändrar inte besiktningskravet.