Ofta förekommande frågor

[ Navigering | Bokmärke | Att länka | Framtiden | Tips från Er ]


Webmasterns tipslåda :

Dessa rader sammanfattar de flesta frågor som har ställts om Real Cars e-Zine.
 
Observera att Real Cars e-Zine varken säljer eller förmedlar några produkter eller tjänster.

Att använda Real Cars e-Zine:

Sajten Real Cars använder JavaScript för en stor del av visning och navigering. Är script-hanteringen avslagen i Din brusare kommer Du ibland att få se helt tomma sidor. Vi föreslår att Du slår på script-hantering för att kunna använda Real Cars.

Using Real Cars e-Zine:

The Real Cars website are using JavaScript for both display and navigation. Is the script management turned off in Your browser You will sometimes see completely empty pages. We recommend that You allow script management to be able to use Real Cars.

Om sajtens användargränssnitt:

 • Sajten är designad för att alla sidor endast skall vara ett par musklick iväg från framsidan.
 • Längst upp till vänster på varje sida skall det finnas en hierarki med ett antal sidnamn som visar var du är. För att gå tillbaka kan Du kan klicka på dessa sidnamn där Du kan välja nya vägar.
 • Externa länkar öppnar om möjligt ett nytt brusarfönster bredvid Real Cars e-Zine.
 • About the site design:

 • The site is designed so that any page is no more than two or three clicks away from the front page anyway.
 • At the top left of every page there are a hierarchical view with some page names showing where You are. You can click on these names to get back to previous pages on the site where You can go on in new directions.
 • External links creates if possible another browser window next to Real Cars e-Zine.

 • Att sätta bokmärke / favoriter:

  Var försiktig när Du sätter bokmärken eller favoriter på Real Cars e-Zine olika sidor - när Du återvänder till ett bokmärke kan det hända att det kanske inte finns något navigeringsfält kvar. Vi föreslår att Du endast använder huvudsidans adress, som är http://www.realcars.se. Sajten är designad för att alla sidor endast skall vara ett par musklick iväg från framsidan.

  Bookmarking / favorising:

  Be careful when making bookmarks or favorites to Real Cars e-Zine pages - you may find that when you load a bookmarked page later on, the navigation bar is no longer present. We suggest that you only bookmark the main page address, which is http://www.realcars.se. The site is designed so that any page is no more than two or three clicks away from the front page anyway.

  Att länka till Real Cars e-Zine:

  Vi skulle bli glada om du vill länka till Real Cars e-Zine från Dina sidor. Allt vi vill är att Du länkar till själva hemsidan som är "http://www.realcars.se" och att Du anger "_top" eller "_blank" som målram (target frame) om Du använder ramverk (frameset).
  Till exempel :

  Linking to Real Cars e-Zine:

  We would be happy for you to create links from your pages to Real Cars e-Zine. All we ask is that you link to the main page, which is "http://www.realcars.se" and that you specify "_top" or "_blank" as the target frame if you're using framesets.
  For example :
   <a href="http://www.realcars.se">Real Cars e-Zine</a>
   <a href="http://www.realcars.se" target="_top">Real Cars e-Zine</a>
   <a href="http://www.realcars.se" target="_blank">Real Cars e-Zine</a>
      
  Vi skulle ännu gladare om du vill länka använda någon av dessa logotyper för Real Cars e-Zine, när Du länkar från Dina sidor. För att använda dem, högerklicka (klicka och håll kvar, för Mac användare) på dem, och spara dem till Din egen hårddisk. Du får inte länka bildkällan direkt till bilderna på Real Cars e-Zine webtjänst. Logotyperna får inte ändras eller modifieras på något sätt. De får endast användas till att länka till Real Cars e-Zine, med följande HTML syntax : We would be even more happy if You would use any of these logos for Real Cars e-Zine, when You link from Your pages. To use these icons, right click (click and hold for Mac users) on them, and save them to Your local disk. You may not link the image source directly to the images on the Real Cars e-Zine website. The Real Cars logo may not be changed, modified or tampered with in any way. They may only be used as a link to Real Cars e-Zine, with this HTML syntax :
   <img src="rcicons.gif" height="76" width="142" title="Real Cars e-Zine" border=0 >
   <img src="rclogos.gif" height="31" width="180" title="Real Cars e-Zine" >
      
       

  Framtida utveckling:

  Håll utkik ...
   

  Future developments:

  Watch out ...
   

  Du kan också påverka Real Cars:

  Du får gärna bidra med debattartiklar, idéer, insändare, klagomål, beröm, rykten och annat smått och gott.

  Det kommer färre tips än du tror.

  Skicka gärna in texter, bilder, filmer, ljud eller annat som du tror kan vara av intresse, till länken längst ner.

  How you can get involved in Real Cars:

  Please feel free to send debate articles, ideas, suggestions, complaints, rumours or anything else interesting.

  There are not so many tips as you believe.

  Please feel free to send any material, including pictures, text, video, sounds or anything else you come up with, to the link below.